جدیدترین روش تبلیغاتی روی اجسام ، سطوح همسان و ناهمسان


در این نوع تبلیغات ، جلوه های ویژه سه بعدی ، تصاویر ویدئویی
روی محصول و هر حجم ساخته شده ای هماهنگ شده و به نمایش در می آید
مخاطب تغییر تصاویر سوژه (محصول ، سازه ، حجم سه بعدی ) را در محیط واقعی می بیندLIGHT IN THE DARK

hello@visualisto.ir

+989354639033

هماهنگی و سفارش